Press Release

Press Release

Business Wire

Sengenics Launches ImmuSAFE COVID+, the World’s First High-Throughput, Multi-Antigen COVID-19 Biochip Test

SINGAPORE— Sengenics, the Functional Proteomics Company, today announced the launch of ImmuSAFE™ COVID+, a multi-antigen, multi-domain, fully quantitative serology test. ImmuSAFE™ enables the determination of the target epitopes, titres and Ig class/sub-class (IgG, IgA, IgM; IgG1-4) of antibodies produced across all stages of COVID-19 infection, from initial exposure, disease development, post-recovery or post-vaccination. These results will provide critical insights on whether individuals have high titres of potentially neutralising antibodies against SARS-CoV-2 that may protect against reinfection or whether booster vaccinations are required. ImmuSAFE™ COVID+ will also enable quantitative assessment of patient response in vaccination trials, including differentiation of whether observed antibody responses are due directly to the vaccine or to prior SARS-CoV-2 exposure.

ImmuSAFE™ is a lab-based biochip test that utilises Sengenics’ patented KREX™ protein folding technology ensuring that viral antigens are correctly folded, preserving all conformational and linear antibody binding sites. The test contains more than ten domains of SARS-CoV-2 Nucleocapsid and Spike proteins including full-length and numerous truncated versions.

Cross-reactivity between immunogenic regions of SARS-CoV-2 and other coronaviruses may lead to an overestimation of sero-prevalence in a given population. ImmuSAFE™ is designed to reduce cross-reactivity by targeting multiple SARS-CoV-2 specific domains, resulting in fewer false positives, and a more accurate determination of sero-prevalence.

Professor Jonathan Blackburn, Sengenics CSO said, “The target epitope of antibodies produced following infection exhibit a significant level of diversity across a population. Some individuals produce antibodies that target locations which are neutralising (protective), whereas others produce antibodies that are non-neutralising. Being able to differentiate between these has major implications for vaccine development and sero-protectivity of individuals following infection.”

The ImmuSAFE™ product range also includes other biochip-based tests that incorporate additional viral antigens such as: SARS-CoV-2 Envelope, Nucleocapsid proteins from 13 other Coronaviruses including 5 human Coronaviruses (SARS-CoV, MERS-CoV, NL63, HKU1 and 229E) as well as Influenza A and B HA antigen subtypes. Content can be customised based on individualised requirements for vaccine clinical trials or sero-prevalence research studies.

About Sengenics

Sengenics is a Functional Proteomics company that leverages its patented KREX™ technology to discover autoantibody biomarker signatures for prediction of drug response and severe immune-related adverse events (irAEs). KREX™ can also be used to identify autoantibody biomarkers that may be used to diagnose cancer, autoimmune, neurodegenerative or infectious diseases with higher sensitivity and specificity than conventional diagnostic tests. Some autoantibodies that are identified as diagnostic biomarkers may be protective and have potential in themselves as therapeutic biomolecules.

Drs. Franciscus Snel
M.D./Psychiatrist

De Betere COVID-19 Antilichaamtest (oftewel: A Better Mousetrap)

Het was een kwestie van tijd, maar nu lijkt er eindelijk een antilichaamtest op de markt te zijn die niet alleen aangeeft of en grofweg hoeveel antilichamen detecteerbaar zijn (i.a.w. of iemand een infectie, en in de toekomst, vaccinatie, heeft doorgemaakt). Ook een duidelijk quantificatie van de verschillende klassen van antilichamen, én de IgG subklassen (IgG1-4) is nu mogelijk. Oftewel zoals de website claimed: “‘s Werelds eerste volledig kwantitatieve COVID-19 antilichaamtest”. De test zou dan dus een toegangspoort kunnen zijn om ook te bepalen in welk STADIUM van immuniteit iemand is: is er immuniteit, en hoe lang nog tot een volgende vaccinatie nodig is? Een ding is zeker: er wordt hoog ingezet met deze test,..en er zijn nog een aantal andere opmerkzaamheden:

De ImmuSAFE™ COVID-19 antilichaam test kan op iedere open-format microarray scanner worden uitgevoerd. Dit betekend dat er geen extra testapparatuur van de producent van de tests meer aangeschaft hoeft te worden, sinds de meeste laboratoria deze apparatuur al voorhanden hebben.

De biochip antilichaamtest is ontwikkeld door een biotech bedrijf dat een patent heeft op de KREX™ eiwitvouw technologie, wat ervoor zorgt dat hun testen correct gevouwen antigenen bevatten. Dit verbeterd de eiwitvorm van de antigenen significant: er treed een beter sleutel/slot effect op met als gevolg minder fout-positieven en meer “true positives” die mogelijk door andere tests gemist worden.

De microarray technologie zorgt ervoor dat er op een groot aantal eiwitten in een keer getest kan worden: zo bevat hun minst uitgebreide test antigenen voor meer dan tien domeinen van SARS-COV-2 nucleocapside- en spike-proteïnen, volledige lengte versies én afgeknotte versies. Resultaat: minder fout-negatieven. Naast deze test, welke vooral geschikt is voor vaccinatie trails en seroprevalentie studies, zijn er nog 2 andere uitgebreidere testen. De meest uitgebreide test voegt aan de eerdere cocktail nog eens antigenen toe die 13(!) andere coronavirussen targetten, plus antigenen voor influenza A en B, om zo optimaal te kunnen differentieren tussen andere ziekteverwekkers.

De combinatie van KREX™ technologie en de grote hoeveelheid en diversiteit aan antigenen, lijkt de antilichaam test te hebben opgeleverd waarop de industrie aan het wachten was.

Drs. Franciscus Snel
M.D./Psychiatrist

COVID-19: Meerdere Verschillende Vaccines Nodig?

“It’s possible — we have seen this with influenza — that we may have to design different vaccines for different populations.” ..zo doken twee maanden geleden de eerste berichten op, dat wat voor de jongeren werkt, mogelijk niet voor de ouderen gaat werken.

Recentere inzichten gaan nog verder: het soort antilichamen die men na een infectie produceerd, vertonen een aanzienlijke mate van diversiteit binnen de populatie. Sommige individuen produceren antilichamen die gericht zijn op locaties die neutraliserend (beschermend) zijn, terwijl anderen “bindende” (NIET-neutraliserende) antilichamen produceren. Verschillende mensen lijken verschillende antilichamen beter aan te kunnen maken om hun infectie te bestrijden.

Wat betekend dit voor de affectiviteit van een vaccin? Mogelijk dat Vaccin A beter werkt voor u en Vaccin B beter werkt voor mij! Het lijkt er dus op dat we antilichaamtests nodig gaan hebben die deze individuele verschillen kunnen identificeren.

De huidige tests kunnen enigzins onderscheid maken tussen verschillende immunoglobuline klassen en misschien de titers, maar daar houdt het meestal toch wel op. Zou biochip technologie een oplossing kunnen bieden om tot een nauwkeurige bepaling te komen van de tientallen verscillende domeinen van SARS-CoV-2-eiwitten?