COV2 | PL | AICONE BIOCHIP – testem serologicznym COVID-19
Menu

Aicone Biochip

Pierwszy na świecie w pełni ilościowy test przeciwciał COVID-19 – pełne miana wszystkich klas/podklas Ig, IgG, IgA, IgM; IgG1-4

Wprowadzenie

Aicone Biochip jest wieloantigenowym, wielodomenowym, w pełni ilościowym testem serologicznym COVID-19.

Aicone Biochip umożliwia oznaczenie docelowych epitopów, miana i klasy/podklasy Ig (IgG, IgA, IgM; IgG1-4) przeciwciał wytwarzanych na wszystkich etapach zakażenia COVID-19, począwszy od początkowej ekspozycji, rozwoju choroby, po powrocie do zdrowia lub po szczepieniu. Wyniki te zapewnią krytyczny wgląd w to, czy osobniki mają wysokie miana potencjalnie neutralizujących przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, które mogą chronić przed ponownym zakażeniem, czy też wymagane są szczepienia przypominające.

Do niedawna nie był dostępny żaden test na obecność przeciwciał COVID-19, który dawałby wynik ilościowy. To się zmieniło. Test bioczipowy Aicone Biochip opiera się na stosunku różnic między klasą/podklasą Ig w odniesieniu do 4 antygenów SARS-CoV-2, co pozwala na oszacowanie stopnia zakażenia i odporności danej osoby. Nie dorównuje to żadnemu innemu testowi.

Aicone Biochip to laboratoryjny test biochipowy wykorzystujący opatentowaną przez Sengenics technologię składania białek Aicone-Protein Array zapewniającą prawidłowe złożenie antygenów wirusowych, zachowujący wszystkie miejsca konformacyjnego i liniowego wiązania przeciwciał. Aicone-Protein Array, który jest wykorzystywany przez główne firmy farmaceutyczne i jednostki badawcze do opracowywania szczepionek i terapii, zapewnia, że test identyfikuje więcej prawdziwych wyników pozytywnych i mniej fałszywie negatywnych.

Reaktywność krzyżowa pomiędzy immunogennymi regionami SARS-CoV-2 i innymi koronaawirusami może prowadzić do przeszacowania prewalencji serologicznej w danej populacji. Aicone Biochip ma na celu zmniejszenie reaktywności krzyżowej poprzez ukierunkowanie na wiele specyficznych domen SARS-CoV-2, co skutkuje mniejszą liczbą wyników fałszywie dodatnich i dokładniejszym określeniem prewalencji serologicznej.

Gama produktów Aicone Biochip jest oparta na biochipach. Wszystkie one zawierają wiele dodatkowych antygenów wirusowych. Są one przeznaczone do badań i badań klinicznych nad szczepieniami. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie produktu.

Zawartość może być dostosowana do indywidualnych wymagań dotyczących badań klinicznych szczepionek lub badań seroczęstości występowania.

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA

Aicone Biochip może być stosowany w badaniach klinicznych szczepionek lub w badaniach serologicznych. 

COV2 | PL | AICONE BIOCHIP – testem serologicznym COVID-19

Profilowanie populacyjne przeciwciał do badań seroczęstości występowania

Docelowy epitop przeciwciał wytwarzanych po zakażeniu wykazuje znaczny stopień zróżnicowania w całej populacji. Aicone Biochip umożliwia dokładniejsze określenie prewalencji serologicznej poprzez ukierunkowanie na ponad 10 różnych domen białek SARS-CoV-2.

COV2 | PL | AICONE BIOCHIP – testem serologicznym COVID-19

Określanie jakości ochronnej i ilości produkowanych przeciwciał

Niektóre osobniki wytwarzają przeciwciała ukierunkowane na miejsca neutralizujące (ochronne), podczas gdy inne wytwarzają przeciwciała nieneutralizujące. Aicone Biochip może być stosowany do identyfikacji osób, u których występuje wysokie miano potencjalnie neutralizujących przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

COV2 | PL | AICONE BIOCHIP – testem serologicznym COVID-19

Umożliwienie oceny ilościowej reakcji specyficznej dla antygenu przez osoby w próbach szczepionkowych

Jak pokazano poniżej, dane z testów Aicone Biochip umożliwiają wyciągnięcie 3 głównych wniosków:
1. Istnieje duże zróżnicowanie w mianach przeciwciał u osobników zakażonych SARS-CoV-2
2. Istnieje wysoki stopień zróżnicowania w swoistych dla pacjenta reakcjach przeciwciał na różne domeny białek SARS-CoV-2
3. Szersze pokrycie docelowych epitopów prowadzi do zwiększenia wrażliwości i specyfiki

Aicone Biochip ZAKRES PRODUKTÓW

Opis produktu

39508H i 39508V mają 24 tablice na slajd, 39508R ma 8 tablic na slajd.

Specyfikacja produktu

Biochip Layout

Sondy kontrolne

 • Kontrola pozytywna
  1. Cy3-BSA
  2. Cy5-BSA
  3. IgA (kontrola dodatnia w celu całkowitego wykrycia immunoglobulin)
  4. IgG (kontrola dodatnia w zakresie IgG i całkowitego wykrywania immunoglobulin)
  5. IgM (kontrola dodatnia dla IgM i całkowitego wykrywania immunoglobulin)
 • Kontrola negatywna
  1. IgA (kontrola negatywna w zakresie wykrywania IgG i IgM)
  2. IgG (kontrola negatywna w zakresie wykrywania IgM)
  3. IgM (kontrola negatywna w zakresie wykrywania IgG)
  4. Negatywna sonda kontrolna do całkowitego wykrywania immunoglobulin

Aicone Biochip ANTYGENCI

Dane techniczne głównych antygenów

Analizy Western blot wykazujące udaną ekspresję białek CoV i grypy przy użyciu Aicone-Protein Array:

ZALETY STOSOWANIA AICONE-PROTEIN ARRAY

Aicone-Protein Array ułatwia pomiar przeciwciał z niezrównaną czułością i swoistością, co czyni go znacznie lepszym od innych platform przeciwciał. Ponieważ wszystkie białka w matrycach białkowych Aicone-Protein Array są prawidłowo złożone, dostępne są epitopy zarówno konformacyjne, jak i nie-konformacyjne, które mogą wiązać się z przeciwciałami. Ponieważ 90% miejsc wiązania przeciwciał ma charakter konformacyjny, jeśli białko nie jest na całej długości lub jest nieprawidłowo złożone, inne tablice białkowe w rzeczywistości prowadzą do utraty wiązania z tymi konformacyjnymi epitopami. Stosowanie zestawów matryc białkowych Aicone-Protein Array zapewnia wiązanie przeciwciał nie tylko z liniowymi, niekonformacyjnymi epitopami, ale także z nieciągłymi epitopami konformacyjnymi.

Główną zaletą matrycy opartej na Aicone-Protein Array jest to, że unieruchomione białko jest złożone w swojej naturalnej konformacji, ze względu na fuzję BCCP i brak fizycznego oczyszczania białka, co może mieć wpływ na ekspozycję epitopów do rozpoznania.

*90% przeciwciał wiąże się z epitopami konformacyjnymi, odniesieniami:

 1. Barlow, D. J., Edwards, M. S., & Thornton, J. M. (1986). Continuous and discontinuous protein antigenic determinants. Nature, 322(6081), 747–748;
 2. Van Regenmortel, M. H. V. (2006, May). Immunoinformatics may lead to a reappraisal of the nature of B cell epitopes and of the feasibility of synthetic peptide vaccines. Journal of Molecular Recognition, 19(3), 183–187.

CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORÓW (TNF) α – 1 antygen

Interferony – Przeciwciała przeciwjądrowe – Czynnik nekrozy nowotworowej

Wszystkie białka, łącznie z elementami sterującymi, są produkowane na tej samej matrycy w trzech egzemplarzach. Poniżej znajduje się lista białek na tablicy Aicone COVID+ V2 :

 1. Interferony (IFN) (-α, – γ, -ω) – 4 antygeny
 2. Antygeny związane z przeciwciałami przeciwjądrowymi (ANA) – 4 antygeny
 3. Czynnik nekrozy nowotworowej (TNF) α – 1 antygen
 4. Antygen nukleokapidowy SARS-CoV-2 – 6 domen
 5. Antygen kolczasty SARS-CoV-2 – 3 domeny, w tym pełna długość
 6. Kontrole (rozcieńczenia Cy3-BSA, IgG x 2, IgA x 2, IgM x 2, BCCP, polispecyficzny identyfikator x 2) – 10 składników

IFN i TNF zostały dodane do chipa, aby działać jako składniki do przewidywania przebiegu choroby i jej wyniku poprzez pomiar bezpośredniego wiązania przeciwciał. Ponadto wykazano uniesienie TNF-α i IL-6 w surowicy pacjentów z COVID-19 jako silne predyktory ciężkości choroby i przeżycia. Informacje uzyskane z chipu na tych cytokinach ułatwią potencjalną strategię łagodzenia skutków choroby w leczeniu COVID-19.

Tumor Necrosis Factor TNF-α jest cytokiną zapalną produkowaną przez komórki układu odpornościowego (makrofagi) podczas ostrego stanu zapalnego. Główna rola tej cytokiny polega na sygnalizacji “apoptozy”, co oznacza, że komórka musi zostać zniszczona.

Przeciwciała przeciwjądrowe to autoprzeciwciała, które wiążą się z zawartością jądra komórkowego. U osób zdrowych układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko obcym antygenom, ale nie przeciwko ludzkim autoantygenom.

IFNγ, czyli interferon typu II, jest cytokiną, która ma kluczowe znaczenie dla wrodzonej i adaptacyjnej odporności przeciwko infekcjom wirusowym, niektórym bakteriom i pierwotniakom. IFNγ jest ważnym aktywatorem makrofagów i induktorem ekspresji cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej (MHC) klasy II. Nieprawidłowa ekspresja IFNγ jest związana z wieloma chorobami o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym.

IFNs i TNF zostały dodane do chipa, aby działać jako komponenty do przewidywania przebiegu choroby i wyniku u osób zakażonych COVID-19 poprzez pomiar bezpośredniego wiązania przeciwciał. Biochip jest w stanie określić odpowiedź immunologiczną w sposób ilościowy. Wszystkie białka, łącznie z kontrolami, są wytwarzane na tej samej matrycy w trzech egzemplarzach.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI AICONE-PROTEIN ARRAY

Antygeny COVID-19 firmy AICONE są prawidłowo złożone, zachowując wszystkie konformacyjne miejsca wiązania przeciwciał.

Aicone Biochip wykorzystuje technologię Aicone-Protein Array jedyną na świecie technologię prawidłowo złożonych białek.

 • Ponieważ uważa się, że większość przeciwciał rozpoznaje nieciągłe epitopy na białkach docelowych, bardzo ważne jest, aby antygeny używane w testach serologicznych lub przedstawiane komórkom B do opracowania szczepionki opartej na przeciwciałach miały postać natywną.
 • Zastosowanie technologii Aicone-Protein Array do produkcji antygenów SARS-CoV-2 zapewni prawidłowe złożenie tych antygenów, zachowując wszystkie konformacyjne miejsca wiązania przeciwciał.

Chemia powierzchniowa tablic białkowych Aicone-Protein Array

 • Biotynilowane białka Aicone-Protein Array oznaczone BCCP są unieruchamiane na powierzchni hydrożelu pokrytego streptavidyną.
 • Białka Aicone-Protein Array zachowują swoją złożoną strukturę i działają tak, jakby były obecne w środowisku wodnym.
 • Białka zachowują się tak, jakby były w wolnym roztworze.

DYNAMIKA KONKURENCJI I TECHNOLOGIA USP

Wyjątkowa spójność

Tablice białkowe wykonane w technologii Aicone-Protein Array wykazują wyjątkową spójność mierzoną procentowym współczynnikiem zmienności (CV%).

Wykres przedstawia CV% powtórzeń wewnątrzbiałkowych wykonanych na macierzach białkowych opartych na technologii Aicone-Protein Array (Immunome) w porównaniu z macierzami białkowymi nie opartymi na technologii Aicone-Protein Array (PX). Średnia wartość CV% dla preparatu Immunome wynosiła 7,2%, podczas gdy CV% dla układu białkowego PX wynosiła 37%.

Bardzo wysoka specyficzność

Prawidłowe składanie białek w macierzach białkowych Aicone-Protein Array zapewnia zachowanie zarówno ciągłych, jak i nieciągłych epitopów, dzięki czemu dostępne są wszystkie miejsca wiązania przeciwciał. Dzięki temu tablice Aicone-Protein Array mają bardzo wysoką specyficzność, a co za tym idzie, wysoki stosunek sygnału do szumu.

Wysoce powtarzalny

Macierze białkowe oparte na technologii Aicone-Protein Array wykorzystują wiele pozytywnych i negatywnych kontroli do pomiaru odtwarzalności w obrębie i pomiędzy badaniami oraz partiami.

Wykres pokazuje prawie doskonałą korelację Pearsona powyżej 0,97 przy porównywaniu poziomów autoprzeciwciał w 6,524 punktach danych dotyczących białka w dwóch różnych partiach.

Czułość pikomolarna

Autoprzeciwciała na macierzach białkowych na bazie Aicone-Protein Array mogą być wykrywane z bardzo wysoką czułością, wymagane jest tylko 1-10 µl surowicy. Granica wykrywalności mieści się w zakresie 10 pg/ml, przy liniowym zakresie dynamiki wynoszącym co najmniej 5 rzędów wielkości.